Όνομα/Επώνυμο: *

Email: *

Τηλέφωνο:

Θα ήθελα πληροφορίες για:

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Εμβάτης Α.Ε.

Μελετητική Εμπορική Κατασκευαστική Εταιρεία

Τσόχα 15-17, Αμπελόκηποι

Αθήνα

Τηλ.: 210 6460206

         694 5892525

Φαξ: 210 6470220

www.emvatis.gr

info: palkopoulos@emvatis.gr