Β 2
Β 1
Β 4
Β 3

Γενική κάτοψη κατοικιών

Οι διαθέσιμες προς πώληση κατοικίες μπορεί να διαμορφωθούν εσωτερικά με βάση την προτεινόμενη κάτοψη, ή μετά από επιλογή του πελάτη. 

  

Πρόσθετες πληροφορίες;

 Απευθυνθείτε εδώ.

Γενική κάτοψη συνόλου κατοικιών Β1, Β2, Β3, Β4