Γενική κάτοψη κατοικιών

Οι διαθέσιμες προς πώληση κατοικίες μπορεί να διαμορφωθούν εσωτερικά με βάση την προτεινόμενη κάτοψη, ή μετά από επιλογή του πελάτη. 

     = πώληση ολοκληρωμένη

Πρόσθετες πληροφορίες;

 Απευθυνθείτε εδώ.

Εστίαση στην κάτοψη κατοικιών

Emvatis S.A. / T +30 210 6460206 / +30 694 5892525 / F +302106470220 / palkopoulos@emvatis.gr / © 2019 Emvatis S.A.