Γενική κάτοψη κατοικιών

Οι διαθέσιμες προς πώληση κατοικίες μπορεί να διαμορφωθούν εσωτερικά με βάση την προτεινόμενη κάτοψη, ή μετά από επιλογή του πελάτη. 

  

Πρόσθετες πληροφορίες;

 Απευθυνθείτε εδώ.

Γενική κάτοψη συνόλου κατοικιών Β1, Β2, Β3, Β4

Emvatis S.A. / T +30 210 6460206 / F +302106470220 © 2020 Emvatis S.A.